Skip to main content

NPMD (network performance monitoring and diagnostics) software and hardware solutions

  • Monitoring sieci w czasie rzeczywistym
  • Nieprzerwane nagrywanie i przechowywanie ruchu sieciowego
  • Wydajna analiza progresywna & data-mining
Colasoft Logo

Colasoft został założony w 2001 roku. Przez kolejnych 19 lat swojego istnienia, firma sukcesywnie rozwijała kompetencje w zakresie network performance monitoring and diagnostics, stając się niekwestionowanym liderem tej branży w Chinach i kluczowym graczem na rynku światowym.

Colasoft posiada obecnie ponad 8000 klientów rozproszonych w 110 krajach na całym świecie, z czego ponad 100 licencjobiorców przynależy do grupy Fortune 500. Portfolio klientów uwzględnia największe marki. W Europie odbiorcami usług Colasoftu są Deloitte, BMW, France Telecom czy EY. W Ameryce Północnej: m.in. Walt Disney, IBM, Microsoft, Hilton, NASA.

Jako wyłączny dystrybutor Colasoft na terenie kraju, naszą uwagę skupiamy przede wszystkim na nChronosie, którego w skrócie można określić mianem wysoce wydajnego narzędzia, służącego rejestrowaniu ruchu sieciowego, prezentowanego następnie z wykorzystaniem inteligentnej platformy pod postacią kompleksowych analiz wydajności sieci i podłączonych do niej aplikacji oraz przechowującego uchwycone pakiety danych na przestrzeni dyskowej o odpowiedniej wielkości.

Overview produktowe

Colasoft Capsa

Colasoft Capsa to oprogramowanie przeznaczone dla administratorów sieci.

Obecnie występuje w wersji Capsa Enterprise Edition oraz Capsa Free Edition.

Darmowa wersja programu to analizator pakietów Ethernet zaprojektowany przez Colasoft do użytku osobistego. Jest on prezentowany jako narzędzie dla „geeków sieciowych”, służące do nauki protokołów, pakietów i innej wiedzy związanej z siecią. Jest to też bezpłatny program do monitoringu sieci osobistej lub i rozwiązywania problemów z nią związanych.

Każdy może pobrać darmową edycję Capsa na stronie firmy w celu legalnego użytkowania niekomercyjnego.

Capsa Enterprise jest przeznaczony zarówno dla małych firm, jak i użytkowników Enterprise. Monitoruje sieć, rozwiązuje problemy i analizuje sieci przewodowe i bezprzewodowe, w tym 802.11a / b / g / n. Capsa zapewnia szybkie identyfikowanie, diagnozowanie i rozwiązywania problemów z siecią a także monitorowanie aktywności użytkowników w sieci.

Platforma Colasoft Unified Performance Management (UPM)

Platforma Colasoft Unified Performance Management (UPM) to zorientowane na biznes rozwiązanie do zarządzania wydajnością sieci. Jest w stanie w pełni monitorować jakość i wszystkie aspekty usług biznesowych oraz szybko wykrywać i identyfikować problemy wpływające na wydajność i stabilność biznesu.

Colasoft UPM zbiera wszystkie dane analizy w czasie rzeczywistym z Colasoft nChronos i zapewnia personelowi operacyjnemu żywy i graficzny status pracy każdego węzła w sieci biznesowej.

nChronos

nChronos to nagrywanie ruchu sieciowego w czasie rzeczywistym 24×7. Materiał jest analizowany (przechowywany) w formie częstotliwości Gigabitowej, który prezentuje przepływ danych i pakietów. Serwer nChronos zapewnia skalowalną i obszerną pamięć do magazynowania danych, która w standardowej wersji sprzętowej zaczyna się od 1TB i w praktyce może być rozwijana bez ograniczeń, w zależności od wielkości i wymagań ruchu sieciowego organizacji.

Elementy nChronos

nChronos składa się z dwóch komponentów:

  • Serwera (odpowiedzialnego za zbieranie i przechowywanie pakietów danych, analizy oraz statystyki).
  • Konsoli (display danych, analiza i output)

Kluczowe cechy

Monitoring sieci w czasie rzeczywistym, chronologiczna ruchu sieciowego (back-in-time), zapewniająca rzeczywisty dowód wystąpienia zdarzenia oraz możliwość długotrwałego przechowywania zarejestrowanych danych przy ich nieprzerwanej rejestracji 24×7.
Pełna widoczność ruchu sieciowego: stan ruchu w sieci jest przedstawiany przy pomocy wykresów i czytelnych grafik. Kompleksowe statystyki umożliwiają ukazanie dystrybucji ruchu sieciowego.
Alertowanie: nChronos oferuje szerokie możliwości alertowania w zakresie ustawień typów alarmów i zdefiniowania czynników je aktywujących (np atak DoS, ARP). Dzięki temu wszelkie anomalie w ruchu sieciowym są natychmiastowo wykrywane, pozwalając uniknąć zakłóceń w działaniu aplikacji i usług.
Ustalenie źródeł problemu i dostarczenie materiału dowodowego: gdy dojdzie do awarii, nChronos, dostarczy obiektywnych dowodów i pozwoli na ustalenie czy jej powodem jest niepoprawne działanie aplikacji czy samej sieci (analiza i uzyskanie danych ze wszystkich 7 warstw sieci).
Odtworzenie zdarzenia: dzięki analizie chronologicznej (retrospektywnej), nChronos pozwoli na pełne odtworzenie sytuacji z momentu wystąpienia zdarzenia i umożliwi poznanie przyczyn bez konieczności wyczekiwania na ponowne pojawienie się przesłanek sytuacji (funkcja rewind & reply).
Szereg wskaźników służących analizie wydajności aplikacji oraz weryfikacji funkcji transmisji danych w ramach protokołu TCP/IP (m.in. wykrywanie opóźnień oraz utraty pakietów danych między segmentami sieci; pomiar wydajności aplikacji sieciowych, w tym monitoring statusu ustanowionych połączeń i wydajności przetwarzania danych).
Optymalizacja wydajności sieci oraz usprawnienie procesu zarządzania ruchem sieciowym i redukcja nakładu pracy, związanego z administracją siecią.

Masy pztania odnośnie do Colasoft?

Skontaktuj sie z nami
Telefon: +48 501 295 580
lub napisz

więcej informacji

Przejdź do strony producenta