Skip to main content

THREATQ™

Więcej niż tylko Platforma Threat Intelligence

AccessData Logo

O ThreatQuotient™

Misją ThreatQuotient jest poprawa wydajności i skuteczności operacji bezpieczeństwa za pośrednictwem platformy zorientowanej na zagrożenia.

Dzięki integracji istniejących procesów i technologii organizacji w jedną architekturę bezpieczeństwa, ThreatQuotient przyspiesza i upraszcza dochodzenia, a także współpracę w obrębie zespołów i narzędzi oraz między nimi.

Dzięki automatyzacji, ustalaniu priorytetów i wizualizacji, rozwiązania ThreatQuotient redukują hałas i wyróżniają zagrożenia o najwyższym priorytecie, zapewniając większą koncentrację i wsparcie decyzji przy ograniczonych zasobach.


 Produkty ThreatQuotient™

Threat Intelligence Platform

Aby lepiej zrozumieć i powstrzymać zagrożenia, Twoja istniejąca infrastruktura bezpieczeństwa i ludzie muszą pracować mądrzej, a nie intensywniej. ThreatQ może służyć jako otwarta i rozszerzalna platforma analizy zagrożeń, która przyspiesza i usprawnia operacje bezpieczeństwa i zarządzanie zagrożeniami. Zintegrowana, samoaktualizująca się biblioteka zagrożeń, adaptacyjne środowisko robocze i otwarta wymiana pozwalają szybko zrozumieć zagrożenia, podejmować lepsze decyzje oraz przyspieszyć wykrywanie i reagowanie.

 • Priorytet
  Automatycznie oceniaj i uszereguj pod względem ważności wewnętrzne i zewnętrzne zarządzanie zagrożeniami na podstawie swoich parametrów.
 • Automatyzacja
  Scentralizuj udostępnianie, analizę i dochodzenie w obrębie zagrożeń na platformie, do której dostęp mają wszystkie zespoły.
 • Integracja
  Popraw efektywność istniejącej infrastruktury, integrując swoje narzędzia, zespoły i przepływ pracy.
 • Współpraca
  Scentralizuj udostępnianie, analizę i dochodzenie w obrębie zagrożeń na platformie, do której dostęp mają wszystkie zespoły.

ThreatQ Investigations

Podejmij właściwe kroki – szybciej.


ThreatQ Investigations osadza wizualizację i dokumentację we wspólnym środowisku dla lepszego zrozumienia i skupienia się podczas całego procesu analizy.

 • przyspiesz zrozumienie
 • popraw współpracę
 • skoordynuj działanie

Professional Services

Twój zaufany Partner w zakresie THREAT OPERATIONS AND MANAGEMENT

ThreatQuotient™ zapewnia kompleksowe i profesjonalne usługi kierowane do organizacji, które przechodzą z operacji bezpieczeństwa w operacje związane z zagrożeniami i strukturą zarządzania.

 • Assessment Services
  Pomoc ekspertów kierowana do klientów w celu określenia ich potrzeb w zakresie wywiadu bezpieczeństwa, przepływu pracy w obrębie zagrożeń oraz dopasowania planu strategicznego.
 • Design Services
  Instalacja i konfiguracja specyficznych dla środowiska integracji przykładów zastosowania i przepływu pracy, z zaawansowanym szkoleniem na temat produktu.
 • Build Services
  Niestandardowe prace programistyczne i integracje obsługujące łączniki, zautomatyzowany workflow i usługi wdrożeniowe mają kluczowe znaczenie dla wydajności operacji.

Masz pytania odnośnie do ThreatQuotient?

Skontaktuj sie z nami
Telefon: +48 501 295 580

lub napisz

Więcej informacji

Przejdź do strony producenta